DIRIGENT
FRANTIŠEK JÍLEK

František Jílek (1913–1993) byl dirigentem opery Zemského divadla v Brně v letech 1936–39 a Státního divadla v Brně 1948–78, v letech 1952–78 také uměleckým šéfem opery.

Studoval v Brně na konzervatoři kompoziční a dirigentské oddělení, absolvoval jako žák Jaroslava Kvapila třídu klavírní a kompoziční (skladba 1936, klavír 1937) a dirigování u Zdeňka Chalabaly. Absolventskými výkony na sebe upozornil velmi rozhodně. Jako pianista se vyznamenal přednesem Mozartova Es dur koncertu, skladatelsky smyčcovým kvartetem g moll a symfonií, kterou také sám dirigoval. Už předtím však získal pověst znamenitého komorního hráče a byl vyhledávaným klavírním doprovázečem. Ve studiu hudební skladby pokračoval v mistrovské třídě Vítězslava Nováka. Výsledkem studia v Novákově škole byla řada klavírních skladeb, dvě kvarteta, Burleska a Andante pro orchestr. Diplom Mistrovské školy kompoziční v Praze u prof. Vítězslava Nováka získal v roce 1938.

V letech 1932–38 působil jako druhý sbormistr Filharmonické besedy v Brně, v letech 1936–39 byl korepetitorem a dirigentem opery Zemského divadla v Brně. Tehdejší umělecký šéf opery Zemského divadla v Ostravě Jaroslav Vogel mu v roce 1939 nabídnul angažmá na místo dirigenta opery. Zde se Jílek uvedl nastudováním Musorgského Soročinského trhu. Operní repertoár Jílkův z doby ostravského působení (1939–48) svědčí o mimořádném nadání a uměleckém zvládnutí velkého repertoáru českého (většina operních děl Smetanových a Dvořákových, Liška Bystrouška Leoše Janáčka, Smrt kmotřička Rudolfa Karla, Vodník Boleslava Vomáčky, Eva Josefa Bohuslava Foerstera, Zvíkovský rarášek Vítězslava Nováka, Veselohra na mostě Bohuslava Martinů) a světového. Jako symfonický dirigent zaujal provedením Dvořákových Slovanských tanců a Mozartovy symfonie g moll a symfonie Jupiter. Vedle rozsáhlé dirigentské činnosti v divadle se účastnil ostravského hudebního života jako výborný pianista a pohotový skladatel řady scénických hudeb k činohrám (Manon Lescaut, Sen noci svatojánské, Macbeth, Richard III. a hudba ke starým čínským hrám).

Do Brna přišel podruhé v roce 1948 a přijal angažmá nejprve jako dirigent a dramaturg opery, od roku 1952 byl jmenován jejím uměleckým šéfem. Již v době svých studií a v době prvního působení v opeře Zemského divadla úzce spolupracoval s žákem Leoše Janáčka, Břetislavem Bakalou. Jako umělecký šéf opery tehdy Státního divadla v Brně vytvořil Jílek významnou éru tohoto uměleckého souboru. Osou jeho dramaturgie byla česká hudba (zejména Leoš Janáček a Bohuslav Martinů) a moderní díla světové hudby (Prokofjev, Šostakovič, Musorgskij, Stravinskij). Jeho dirigentský zájem směřoval od začátku k oblasti moderní hudby. Kvapil ho naučil přirozenému hudebnímu projevu, Chalabala romanticky citlivému podání, Balatka přesné racionální struktuře interpretace, Novák kázni v práci a kritickému hodnocení kompozičních prostředků. Jako skladatel se brzy odmlčel a plně se věnoval taktovce. Za své éry vytvořil z brněnské opery nezávislý a svébytný umělecký ústav přinášející nové podněty dramaturgické, umělecké a interpretační. Na velkých úkolech slohově bohaté dramaturgie vyrostl sólistický tým, režie, choreografie a scéna byly v rukou moderních umělců a v těchto příznivých podmínkách se zrodily objevné inscenace s mimořádným ohlasem u nás i v zahraničí.

František Jílek, zasvěcený vykladač a znalec Janáčkova díla, postihl jeho novou cestu, která se neodpoutala od hudebních tradic, naopak na ně navazovala a usilovala o vyjádření myšlenky; Jílek sjednotil eruptivnost a racionálnost Janáčkovy hudby, rozeznávaje citlivě jejich vnitřní spojitost a logické sepětí. Doménou jeho umělecké činnosti byla ovšem opera. Jako její šéf navázal na interpretační hodnoty svých předchůdců Sachse, Chalabaly, Balatky a Bakaly a pokračoval v jejich tradici uvádění děl české a světové klasiky, ale současně věnoval stálou pozornost Leoši Janáčkovi a Bohuslavu Martinů, kteří měli většinu svých premiér právě v Brně. Se stejným zájmem usiloval o obnovení tradice provozování oper soudobých českých skladatelů.

V roce 1958 uvedl cyklus Janáčkových oper, z nichž výjimečným tvůrčím počinem byla inscenace epilogu Z mrtvého domu. Rapsodičnost a úsečnost působila zde dojmem jednolitého organismu stmeleného ve vyšší jednotu vnitřního dynamismu. Jílek rozezvučel individuálnost Janáčkovy mluvy ve vynikajícím technickém propracování a v účinné kontrastnosti lyriky a dramatismu. V mnohém směru Janáčka objevil, proniknuv neomylně k dramatickému nervu skladby, aniž ubral na její zpěvnosti. Jeho pojetí bylo dramaticky spádné a spolu s režií Miloše Wasserbauera, scénou Františka Tröstera a choreografií Rudolfa Karhánka vytvořilo základ reprodukční tradice Janáčkova hudebního díla. Beethovenův Fidelio (1963, 1976), pozdní monumentální díla Verdiho (Aida 1978, Otello 1967, Falstaff 1973), Prokofjev s evropskou premiérou Ohnivého anděla (1963), díla svým způsobem výjimečného, jehož inscenace opět režírovaná Milošem Wasserbauerem a výtvarníkem Tröstrem vyrůstala ze symfonické logiky díla a se vzácnou soustředěností vytvořila jevištní obraz odpovídající Prokofjevově hudbě. Rovněž ve Vojně a míru (v režii Miloše Wasserbauera a na scéně Zbyňka Koláře, 1961) pronikl do ducha Prokofjevovy hudby, zdůraznil dramatickou vznosnost, psychologickou bohatost od nejjemnějších odstínů dynamických, ponechávaje účelný odstup od scénické akce.  

K interpretačně výrazným inscenacím patřil Růžový kavalír R. Strausse (1957), Fidelio L. van Beethovena (1953, 1976), Don Carlos G. Verdiho (1955), Dalibor B. Smetany (1962), Její pastorkyňa L. Janáčka (1952, 1961, 1972), Řecké pašije B. Martinů (1962), Boris Godunov M. P. Musorgského (1963, 1975), Kateřina Izmajlova D. Šostakoviče (1964), Dantonova smrt G. von Einema (1966), Prodaná nevěsta B. Smetany (1967, 1972), Káťa Kabanová L. Janáčka (1968), Don Giovanni W. A. Mozarta (1956), Carmen G. Bizeta (1962, 1970), Falstaff G. Verdiho (1973), Vojna a mír S. Prokofjeva (1961, 1975), Vojcek A. Berga (1976), Semjon Kotko S. Prokofjeva (1977), Kouzelná flétna W. A. Mozarta (1977). Poslední inscenace, kterou František Jílek nastudoval před odchodem na nové působiště, byla Aida G. Verdiho (1978).

Jméno Jílkovo se stalo synonymem janáčkovské interpretace nejen u nás, ale i za hranicemi. Své umění prověřoval v práci s mnoha zahraničními orchestry: Lipsko (1960 Z mrtvého domu, 1968 Výlety pana Broučka), Helsinky (1962 Káťa Kabanová), Perugia (1963 Z mrtvého domu), Ankara (1964 Její pastorkyňa), Barcelona (1965 Její pastorkyňa), Drážďany (1965 Její pastorkyňa), Linec (1966 Káťa Kabanová), Florencie (1966 Věc Makropulos, 1967 Výlety pana Broučka), Vídeň (1967 Věc Makropulos), Frankfurt, Lucembursko (1967 Její pastorkyňa), Poznaň (1968 Příhody lišky Bystroušky), Lucemburk, Ženeva (1970 Příhody lišky Bystroušky) ad.

Jílek nebyl jen úzce specializovaným operním dirigentem. Po všechna léta svého působení v divadle spolupracoval s rozhlasovým orchestrem i Státní filharmonií Brno. Jako stálý host orchestru Státní filharmonie uvedl reprodukčně zvlášť náročnou hudbu – Jolivetovu II. symfonii, Bergův Nonet pro dvě harfy, klavír, cembalo a bicí nástroje, Stravinského Orfea, Zpěv slavíka, Koncertantní tance, Debussyho Preludium k Faunovu odpoledni, Respighiho Římské pinie, Janáčkovu Symfoniettu, Glagolskou mši, Tarase Bulbu, II. a III. symfonii Bohuslava Martinů, Beethovenův Klavírní koncert G dur, III. symfonii Es dur, Brahmsovu I. symfonii c moll a III. F dur, Bernsteinovu symfonii Věk úzkosti, Bachův koncert d moll pro dvoje housle a orchestr, Prokofjevovu Klasickou symfonii D dur, Stravinského Le Sacre du Printemps a jiné.
Po třicetileté operní éře byl jmenován uměleckým šéfem orchestru Státní filharmonie Brno (od 1. 9. 1978), od roku 1962 profesorem dirigování na JAMU v Brně.

Do české hudební kultury se František Jílek zapsal jako dirigent mimořádné erudice, vytříbeného citu pro zvuk, tón, hlas, jenž svým kromobyčejným smyslem pro orchestrální zvuk, agogickou vyváženost a humanitní poselství interpretovaného díla a všestrannou uměleckou kultivovaností vytvářel nezapomenutelné zážitky. Patřil k dirigentům, kteří na stránkách partitur objevují s uměleckým i lidský smysl díla. Jeho dirigentská individualita, vycházející z přísně logické úvahy, užívala úsporného pohybového projevu rekonstruujícího zlomky lidských osudů takové intenzity, že je můžeme považovat za studie okamžiku jevištního času.

E-výstava Dirigent František Jílek.
Připravila Jitka Nováková, text Eugenie Dufková (PBJ I, SDB 1984). Obrazové dokumenty jsou majetkem NdB a jsou chráněny autorským zákonem. Autoři fotografií: Adolf Rossi, Rafael Sedláček, Vladislav Vaňák.
E-výstava je přístupná od 16. 9. 2023 do 17. 1. 2024.