FOTO ADOLF ROSSI

Adolf Rossi (18. 2. 1920 Velké Meziříčí - 4. 2. 2000 Brno) vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, ale jeho celoživotním zájmem bylo umění. Soukromě studoval dějiny umění, maloval a především fotografoval. Od roku 1947 se účastnil mezinárodních soutěží umělecké fotografie, v nichž získal mnohá ocenění; v Brně svá díla představil poprvé v roce 1948 na výstavě fotografií v Domě umění města Brna. Jeho zájem se soustředil především na mezinárodní fórum, a to i v době, kdy prezentace v pásmu za "železnou oponou" nebyla žádoucí. Dosáhl však mimořádných úspěchů, vystavoval na více než devíti stech mezinárodních výstavách, jeho fotografie byly vysoce hodnoceny v odborném tisku, kde také sám publikoval řadu studií o praktické fotografii. Byl členem prestižního spolku Club International de Photographie a nositelem titulu Artist FIAP.

Rossi je označován za jednoho z posledních reprezentantů obrazové fotografie, tzv. piktorialismu. Vyznával tradiční hodnoty a tradiční způsoby zpracování fotografie, témata hledal především v umění a krásnu. V 50. letech 20. století upnul svou pozornost k pohybu a tanci. Během zhruba desetiletí vytvořil v NdB několik sad fotografií - aranžované pohybové fotografie, portréty i fotografie z inscenací. Jeho divadelní fotografie však nejsou pouhou dokumentací představení, nesou o něm vlastní sdělení a jsou dílem samy o sobě. Mnohé z nich byly oceněny v rámci výstav a soutěží a některé z nich si můžete prohlédnout v rámci této e-výstavy.


SYLFIDY

hudba Fryderyk Chopin | choreografie a režie Ivo Váňa Psota | dirigent Bohumír Liška | výtvarník Josef Adamíček | choreografické nastudování Mira Figarová | premiéra 1. 6. 1952

LABUTÍ JEZERO

hudba Petr Iljič Čajkovskij | choreografie a režie Alexandr Romanovič Tomskij | dirigenti Jiří Pinkas, Oldřich Placar | scéna Miloš Tomek | kostýmy Ludmila Purkyňová | premiéra 24. 4. 1955


E-výstava Foto Adolf Rossi.
Připravila Jitka Nováková. Fotografie jsou majetkem NdB a jsou chráněny autorským zákonem.
E-výstava je přístupná od 25. 2. 2022 do 23. 6. 2022.
.