JANÁČKOVA KÁŤA KABANOVÁ

O uvedení nové Janáčkovy opery informoval časopis Divadelní šepty už 7. května 1921. Premiéra byla stanovena na 10. listopadu, ale z důvodu nemoci představitelky titulní role Marie Veselé byla za ohromných nesnází dvakrát odložena. Konečně 23. listopadu bylo možné ji odehrát. Hudebního nastudování se ujal šéf opery František Neumann, režíroval Vladimír Marek, výpravu navrhl Alexandr Vladimír Hrska. Káťu zpívala již zdravá Marie Veselá, Kabanichu Marie Hladíková, Borise Karel Zavřel. Premiéra měla velký úspěch a denní tisk se hemžil pochvalnými recenzemi.
Káťa Kabanová je po Její pastorkyni druhou nejhranější Janáčkovou operou v NdB. Neuplynulo desetiletí, aby alespoň jednou nebyla nastudována - včetně obnovených premiér dodnes celkem šestnáctkrát. Bohužel k meziválečným nastudováním se v archivu NdB nedochovaly téměř žádné dokumenty, pouze několik divadelních cedulí a návrh scény A. Provazníka pro inscenaci z roku 1924. Díky cedulím a ohlasům zejména v Lidových novinách známe alespoň inscenátory a obsazení, i když v některých případech ne úplné. Káťu Kabanovou mezi lety 1921-1939 hudebně nastudovali a řídili František Neumann, Milan Sachs a Karel Nedbal, režírovali Vladimír Marek, Ota Zítek, Rudolf Walter a Branko Gavella, titulní roli ztvárnily Marie Veselá, Alba Sehnalová, Hana Pírková a Marja Žaludová. Dokumenty z poválečného období již vydají na samostatné galerie, vyjma obnovené premiéry z roku 1950 jsou v našem archivu ke všem uloženy nejméně fotografie a programy. Galerie doplňujeme ohlasy v tisku a články z vybraných programů o vzniku díla a inscenačních záměrech. 

Premiéra 18. 2. 1950
dirigent Bohumír Liška | režie Ota Zítek | výtvarník Zdeněk Rossmann | obnovená premiéra 

Premiéra 7. 2. 2003
dirigent Jaroslav Kyzlink | režie Zdeněk Kaloč | scéna Vladimír Preclík | kostýmy Jana Zbořilová | sbormistr Josef Pančík | pohybová spolupráce Jiří Horák

Premiéra 7. 10. 2016
dirigent Ondrej Olos | režie Robert Carsen | výtvarník Patrick Kinmonth | sbormistr Pavel Koňárek | choreografie Philippe Giraudeau | světelný design Peter van Praet

E-výstava Janáčkova Káťa Kabanová.
Připravila Jitka Nováková. Veškeré obrazové dokumenty jsou majetkem NdB a jsou chráněny autorským zákonem. Autoři fotografií: Plaňava, Rafael Sedláček, Vladislav Vaňák, Tomáš Galle, Luděk Svítil, Marek Olbrzymek.
E-výstava je přístupná od 23. 11. 2021 do 23. 3. 2022.


.