JANÁČKOVO DIVADLO *55

Divadelní budova je v mnohém specifická a tomu odpovídá i její stavba. Stavba Janáčkova divadla, jehož generální rekonstrukci máme stále v živé paměti, trvala 5 let a 1 měsíc, včetně přípravných prací a zkušebního provozu 6 let a 3 měsíce. Bylo spotřebováno mj. 910 000 kusů různých druhů cihel, 5 500 tun cementu, 250 tun sádry, 50 tun bílého cementu, 930 tun betonářské oceli, 2 540 m² skleněné mozaiky, 6 345 m² podlahové krytiny, 2 370 m² obkladaček, 4 850 m² skla, 1 830 m³ řeziva a 1 203 plnometrů kulatiny a tyčoviny na bednění a lešení. Na stavbě denně pracovalo průměrně 100 pracovníků, montáž technologického zařízení provádělo 60 odborníků. Obestavěný prostor budovy činí 137 230 m³ na ploše 6 300 m² a konečné náklady na její stavbu byly spočteny na 98 334 533 Kčs.

Stavbou a otevřením Janáčkova divadla bylo završeno mnohaleté úsilí o vybudování samostatné reprezentativní a původně českému divadlu určené divadelní budovy v Brně, jehož kořeny sahají až do počátku 80. let 19. století. Ačkoli se pohnutky pro vystavění divadla v průběhu let změnily a vývojem prošly i požadavky na jeho funkčnost, byly předešlé úvahy a architektonické soutěže součástí cesty k jeho konečné podobě.

Proces stavby se již od přípravy staveniště těšil pozornosti Brňanů a soustavně nebo nahodile jej zaznamenávala řada profesionálních i amatérských fotografů. Zcela ojedinělý komplet dokumentačních fotografií z průběhu celé stavby vytvořil fotograf ANTONÍN ŽIVOTSKÝ. Nadcházející 55. výročí otevření budovy a formát e-výstav jsou příležitostí poprvé tento unikátní soubor fotografií prezentovat (dosud bylo zveřejněno jen několik vybraných fotografií) a ukázat, jak se stavěla ve své době největší a nejmodernější divadelní budova v Československu.

Fotografie zahrnují období od srpna 1960 (přípravné práce) do července 1965 (slavnostní otevření Bohémy). Jsou řazeny chronologicky podle data pořízení a rozděleny do 6 fotogalerií po jednotlivých letech stavby. V závěru jsou fotografie řezů budovou.

1960

1961

1962

1963

1964

Fotograf Antonín Životský na střeše provaziště | 14. 8. 1962 | foto Oldřich Hvozdenský
Fotograf Antonín Životský na střeše provaziště | 14. 8. 1962 | foto Oldřich HvozdenskýPřipravil archiv NdB | obrazové dokumenty jsou majetkem NdB a jsou chráněny autorským zákonem | e-výstava je přístupná od 14. 5. 2020 do 2. 2. 2021. 
.