KOMEDIE O UMUČENÍ
A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ 
PÁNA A SPASITELE NAŠEHO
JEŽÍŠE KRISTA

Komedii o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista uvedla činohra NdB v původní premiéře 28. 11. 1965. Fragmenty lidových pašijových her tzv. semilského okruhu sestavil a do nového celku skloubil Jan Kopecký, spoluprací s brněnským inscenačním týmem, především s dramaturgem Bořivojem Srbou, pak vznikla textová předloha, která musela oželet košatost některých linií tradičních a rozvinutých v lidovém baroku, avšak stala se inscenovatelnou v podmínkách kamenného divadla. Inscenace byla "spontánně přijímaná i bouřlivě diskutovaná" a tehdejší umělecký šéf činohry Miloš Hynšt musel napsat nejeden vysvětlující dopis příslušným úřadům, aby inscenaci udržel na repertoáru. Normalizační tlaky však odstavily Hynšta i Komedii o umučení a její poslední představení (po více než 150 reprízách) odehráli herci 24. 5. 1970. 
Připomeňme si tuto slavnou inscenaci prostřednictvím slov dramaturga Bořivoje Srby, režiséra Evžena Sokolovského a výtvarníka Karla Vaci a prostřednictvím fotografií a ohlasů v dobovém tisku. 

SLOVO DRAMATURGA BOŘIVOJE SRBY

SLOVO REŽISÉRA EVŽENA SOKOLOVSKÉHO

SLOVO VÝTVARNÍKA KARLA VACI

Dramaturg Bořivoj Srba, režisér Evžen Sokolovský, autor Jan Kopecký a výtvarník Karel Vaca při generální zkoušce
Dramaturg Bořivoj Srba, režisér Evžen Sokolovský, autor Jan Kopecký a výtvarník Karel Vaca při generální zkoušce

INSCENACE VE FOTOGRAFIÍCHE-výstava Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista 
Připravila Jitka Nováková, archiv NdB.
Fotografie jsou majetkem NdB a jsou chráněny autorským zákonem; autor fotografií Rafael Sedláček.
Texty dramaturga Bořivoje Srby, režiséra Evžena Sokolovského a výtvarníka Karla Vaci jsou převzaty z publikace Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Rozbor inscenace Státního divadla v Brně (Praha 1968, s. 16-22, 23-24, 27).
E-výstava je přístupná od 27. 11. 2020 do 18. 3. 2021.

.