SCÉNOGRAFIE
 
SHAKESPEAROVSKÝCH INSCENACÍ

v NdB 1918-1988

e-výstava byla ukončena
další e-výstavy na www.ndbrno-evystavy.cz