SCÉNOGRAFIE
 
SHAKESPEAROVSKÝCH INSCENACÍ

v NdB 1918-1988

V letech 1918–1988 uvedlo Národní divadlo Brno na svých scénách více než 50 premiér titulů Williama Shakespeara. Nejčastěji uváděnými byly Veselé windsorské paničky, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový a Sen noci svatojánské, z tragédií pak především Othello. Proslulý Hamlet byl v tomto období uveden třikrát, Romeo a Julie pouze dvakrát, stejně jako Macbeth či Kupec benátský. Tituly historických a pohádkových her se objevují ojediněle.

Na inscenacích se podílelo celkem 42 scénických a kostýmních výtvarníků, většina z nich na jedné až třech, výjimkou jsou Ladislav Vychodil s pěti inscenacemi, Miloš Tomek se sedmi a Josef Jelínek a Inez Tuschnerová, tvůrci kostýmů čtyř inscenací.

Výběr z dochovaných návrhů a fotografií realizací je průřezem interpretacemi shakespearovských titulů vynikajících tvůrců české scénografie 20. století.

Marná lásky snaha

premiéra 31. 3. 1922 / režie RUDOLF WALTER / kostýmy ALEXANDR VLADIMÍR HRSKA

Zimní pohádka

premiéra 13. 2. 1926 / režie OTTO ČERMÁK / scéna a kostýmy EDUARD MILÉN

Falstaff

premiéra 1. 6. 1929 / režie VLADIMÍR ŠIMÁČEK / scéna BOHUMIL BABÁNEK

Mnoho povyku pro nic

premiéra 1. 10. 1931 / režie VÁCLAV JIŘIKOVSKÝ / scéna a kostýmy OTAKAR MRKVIČKA

Večer tříkrálový

premiéra 24. 6. 1933 / režie JAROSLAV KVAPIL / kostýmy JOSEF WENIG

Hamlet

premiéra 29. 2. 1936 / režie ALEŠ PODHORSKÝ / kostýmy FRANTIŠEK MUZIKA

Kupec benátský

premiéra 8. 4. 1936 / režie JAROSLAV KVAPIL / scéna a kostýmy JOSEF WENIG

Sen noci svatojánské

premiéra 18. 4. 1937 / režie JAROSLAV KVAPIL / scéna JOSEF WENIG

Jak se vám líbí

premiéra 7. 5. 1938 / režie JAN ŠKODA / scéna a kostýmy FRANTIŠEK MUZIKA

Julius Caesar

premiéra 18. 3. 1960 / režie EVŽEN SOKOLOVSKÝ / kostýmy VĚRA FRIDRICHOVÁ

Hamlet

premiéra 8. 11. 1963 / režie EVŽEN SOKOLOVSKÝ / scéna LADISLAV VYCHODIL

Jindřich IV.

premiéra 29. 2. 1964 / režie ALOIS HAJDA / scéna MILOŠ TOMEK

Veselé windsorské paničky

premiéra 30. 1. 1965 / režie RUDOLF JURDA / scéna OTTO ŠUJAN

Sen noci svatojánské

premiéra 1. 9. 1965 / režie EVŽEN SOKOLOVSKÝ / scéna MILOŠ TOMEK

Král Lear

premiéra 15. 3. 1969 / režie ALOIS HAJDA / scéna LADISLAV VYCHODIL

Sen noci svatojánské

premiéra 1. 7. 1977 / režie PAVEL HRADIL / scéna JAN DUŠEK

Veselé windsorské paničky

premiéra 27. 1. 1984 / režie EVŽEN SOKOLOVSKÝ / scéna a kostýmy KAREL VACA

Inspirace Shakespearem
Sergej Prokofjev: Romeo a Julie

premiéra 30. 12. 1938 / choreografie a režie IVO VÁŇA PSOTA / kostýmy VÁCLAV SKRUŠNÝ


E-výstava Scénografie shakespearovských inscenací v NdB 1918–1988.
Připravila Jitka Nováková. Originály scénických a kostýmních návrhů jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea, fotografie ve fondu archivu Národního divadla Brno. NdB děkuje za spolupráci při realizaci výstavy Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně.
E-výstava je přístupná od 23. 11. 2023 do 26. 3. 2024.