VOJTĚCH ŠTOLFA

(1921 - 2002)


Vojtěch Štolfa
Vojtěch Štolfa

Akademický malíř Vojtěch Štolfa se narodil 12. prosince 1921 v Kojetíně. Výtvarné nadání, které zdědil po otci, rozvíjel ve zlínské Škole umění, kde jej významně ovlivnil scénograf Jan Sládek, později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Josefa Kaplického a nakonec na Akademii výtvarných umění v Sofii.

Do Brna přišel v říjnu 1950 a v následujícím roce začal spolupracovat s brněnským Státním, dnes Národním divadlem. V letech 1962-86 byl šéfem jeho výpravy a hlavním výtvarníkem, 1964-92 grafikem a výtvarným patronem časopisu Program, graficky připravil také řadu katalogů a divadelních plakátů. Vedle toho se od poloviny 50. let intenzivně věnoval vlastní tvorbě a ilustraci. Ve svém ateliéru na Divadelní ulici byl téměř denně. Maloval stále. Se zaujetím, oddaností, pílí a pokorou.

Tvorba Vojtěcha Štolfy je neobyčejně rozsáhlá a různorodá. Jejím základem je kresba, k níž měl mimořádné nadání a která dominuje jeho stylu, ať šlo o práci scénografickou, ilustraci, nebo volnou tvorbu. V roce 20. výročí jeho úmrtí (zemřel v Brně 4. září 2002) chceme připomenout jeho tvorbu, a to nejen divadelní. 

SCÉNOGRAFIE

Štolfova široká a rozmanitá scénografická tvorba zahrnuje práci pro inscenace všech žánrů, klasiku i moderní díla. Jen v NdB v letech 1951-86 pracoval na téměř dvou stech inscenací a vytvořil stovky návrhů, především scénických. Ve funkci šéfa výpravy a hlavního výtvarníka spoluutvářel obraz NdB čtyřiadvacet let. Měl cit pro jevištní funkčnost, ve svých návrzích počítal s potřebami tance, herecké akce i možnostmi jevištní techniky. Výtvarným zpracováním je pak každý z nich samostatným uměleckým dílem a není náhodou, že na mnoha domácích i zahraničních scénografických expozicích získal významná ocenění. 

KRESBY PRO ČASOPIS PROGRAM

Časopis Program byl z periodik, které vydávalo NdB, nejdéle vycházejícím a z hlediska obsahu pro tento typ periodika ojedinělý. Odborné stati, eseje, fejetony, rozhovory ad. doprovázela původní básnická tvorba, kresby a fotografická dokumentace a historické studie v něm otištěné jsou dnes významným pramenem k poznání dějin českého divadla. Vojtěch Štolfa byl po celou dobu existence časopisu (1964-92) jeho grafikem a výtvarným patronem. Téměř každé z dvou set osmdesáti čísel také doprovodil svou kresbou - ilustrací básně.

VOLNÁ TVORBA

Nejvlastnější doménou umělce byla kresba, jíž se vedle práce v divadle soustavně věnoval od poloviny 50. let. Portrét, krajina, zátiší, do detailu propracovaná kresba i jednoduchý náčrt. První výstava kreseb se uskutečnila již v roce 1954 v Domě umění v Brně.


E-výstava Vojtěch Štolfa (1921-2002).
Připravila Jitka Nováková. Spolupráce Eva Ludvíková. Fotografie, scénické návrhy a kresby jsou majetkem NdB a Evy Ludvíkové a jsou chráněny autorským zákonem. Portrétní fotografie V. Štolfy Josef Tichý, fotografie realizace nástěnné malby v ZŠ Bílovce nad Svitavou Jaromír Zima. E-výstava je přístupná od 4. 9. 2022 do 3. 1. 2023..